پیشنهادهای ما

ویلا ویکتوریا ، زیبا کنار

مشخصات ملک

مشخصات ملک

62

کل مساحت

3

تعداد اتاق ها

نقشه دو بعدی :

قیمت :

تومان 000.000

اطلاعات بیشتر

ویلا شاه نشین ، سنگر

مشخصات ملک

مشخصات ملک

220

کل مساحت

5

تعداد اتاق ها

نقشه دو بعدی :

قیمت :

تومان 000.000

اطلاعات بیشتر

ویلا دنج ، دیلمان

مشخصات ملک

مشخصات ملک

125

کل مساحت

3

تعداد اتاق ها

نقشه دو بعدی :

قیمت :

تومان 000.000

اطلاعات بیشتر

ویلا جوان ، سیاهکل

مشخصات ملک

مشخصات ملک

85

کل مساحت

1

تعداد اتاق ها

نقشه دو بعدی :

قیمت :

تومان 000.000

اطلاعات بیشتر